Shopping Cart

No products in the cart.

תקנון אתר

בגלישתך באתר זה הנך מתחייב לציית לכללים אלו המהווים לא רק תנאי שימוש מחייבים אלא גם קוד אתי להתנהגות גולשים וניסוח תוכן גולשים באתר.

חשוב לנו, ב"נעמי", שתקרא הסכם זה.

אנו יודעים ששפה משפטית עשויה להיות קשה עבור חלק מהמשתמשים, ולכן מובא גם תקציר להסכם; התקציר לא ישמש לפרשנות הסכם זה ולא יהווה חלק מההסכם אלא נועד לנוחיות בלבד.

התקציר:

"נעמי" מפעילה את אתר האינטרנט וזכאית לשנות את כללי השימוש בו בכל עת.
"נעמי" אינה מתחייבת שהאתר יהיה זמין ואינה מתחייבת לכך שהתמונות ותיאורי המוצרים יהיו מדויקים.
"נעמי" תעשה כמיטב יכולתה על מנת להביא לך את המוצר הטוב ביותר במועד הקצר ביותר, והכל בכפוף לתנאים כאן.
האתר עשוי לכלול מעט תוכן שיווקי שבאחריות גורמים זרים.
"נעמי" אוגרת מעט מידע אישי ומזהה על גולשיה, והכל כפי שמפורט בהסכם.

הצדדים להסכם זה הינם "נעמי"('אנו/האתר')  לבינך ('המשתמש') ולבין כלל המשתמשים באתר

תנאי שימוש חלים ויחולו על כל שימוש באתר. "נעמי"  מצהירה כי היא בעלת מלוא זכויות הקניין באתר ובתכנים המופיעים בו, וכי היא תיתן את השירותים המצוינים בהסכם שימוש זה ובכפוף לו. אנו רשאים לשנות את תנאי השימוש באתר בכל עת וללא הודעה מראש כאשר כל שינוי מהותי בתנאי השימוש, הכוללים שינוי בתעריפים, זמינות שירותים ופרטיות המשתמשים יחייב הודעה של שבעה ימים מראש על ידי החברה.  הסכם זה ישונה, מעת לעת, על ידינו. הסכם זה ישונה בכתב בלבד ויפורסם באתר האינטרנט שלנו. שום עיכוב בביצוע זכות או מניעה משימוש בזכות הנובעת מהסכם זה מצדינו לא יהווה שינוי ההסכם ולא יהווה השתק.

2. אנו מתחייבים כי נעשה כמיטב יכולתנו על מנת לשמור את האתר זמין בכל עת.

עם זאת, אין אנו מתחייבים כי האתר יהיה זמין בכל עת ואנו רשאים להפסיק את השירות לפי שיקול דעתנו לכל משתמש או לכלל המשתמשים, כאשר למשתמש לא תהיה כל טענה כלפי הפסקת שירות, לרבות החזרת כספים או שיפוי בגין נזקים בזמינות השירות.

2.1. בכל שאלה או בירור אפשר לפנות לשרות הלקוחות בטלפון 0503663481 (וואטסאפ) או באי מייל – naomigalleryinfo@gmail.com

2.2. בכל רכישה, על המשתמש להצהיר כי קרא תקנון זה וכי המשתמש מסכים לכל תנאיו ולא תהיה לו כל טענה/דרישה/תביעה כנגד האתר או הנהלתו או מי מנהליה ועובדיה בכל הקשור להוראות והתנאים.

בכל ספק – רישומי המחשב שלנו בלבד, יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות המתבצעות דרך האתר.

2.3 אנו עושים מאמץ כדי לוודא שכל המוצג באתר יהיה מדויק, עם זאת עלולים להופיע, בתום-לב, אי-דיוקים או שגיאות. "נעמי" לא תישא באחריות לשגיאות אלו או לנובע מהן.

קניין רוחני: 3. כל המידע המובא באתר, למעט מידע המפורט כי סופק על ידי צדדים שלישיים, הינו בבעלותה המלאה של החברה; המשתמש לא יפרסם, לא יפיץ, לא יתרגם, לא ישנה ולא יעתיק כל מידע, עיצוב, שרטוט, תכנית, קובץ, תמונה או כל יצירה אחרת המופיעה באתר ללא הסכמתנו. כל הפרה של סעיף זה תגרור פיצויים מוסכמים בגין הפרה של 50,000 ש"ח ללא כל הוכחת נזק.

איסור על שימוש באתרים אחרים: 3.1. למשתמש לא תהיה כל זכות להציג תכנים מהאתר, לרבות תמונות, טקסטים או מסגור (Framing) של כתבות באתרים אחרים או באוספים.

כללי לינקים, ציטוט ואזכור: 3.2. בכל אזכור של האתר יותיר המשתמש המאזכר קישור לאתר ויבהיר  (Hyperlink) לאתר ויבהיר, במידה והדבר אינו ברור מאופיו של האתר המקשר, כי האתר והחברה אינם קשורים בצורה כלשהיא לאתר.

איסור קצירה: 3.3. המשתמש, או כל משתמש אחר, לא יפעיל מערכות לקצירת כתובות דואר אלקטרוני מעמודי האתר ולא ישתמש באתר על מנת לאסוף מידע על כל אדם אחר.

תוכן: האתר עשוי להכיל, בין היתר, תכנים ('התכנים', 'תוכן'). התכנים מובאים  כמו שהם (AS IS) 4. ולעיתים מסופקים על  יד צדדים שלישיים וללא כל אחריות.

4.1. כתבות: "נעמי" תפרסם, מעת לעת, כתבות הנכתבות על ידי צדדים שלישיים או על ידי עובדי החברה; כתבות אלו הינן לנוחיות הקוראים ומובאות כמו שהן (As-is) הכתבות אינן מהוות ייעוץ כלשהוא בעיצוב או המלצה לרכישת תכנים כלשהם. אלא אם נאמר אחרת, זכויות היוצרים הבלעדיות בכתבות אל הן שלנו.

4.2. תגובות לכתבות: למשתמש תינתן הזכות להגיב לכל אחת מכתבות אלו על ידי שליחת תגובה. כל תגובה תעבור אישור מוקדם של מערכת האתר ועשויה שלא להתפרסם כלל.

4.3. המשתמש מתחייב שתגובתו אינה מפרה זכויות קניין רוחני של צדדים שלישיים, שאינה פוגעת במשתמשים אחרים או בכל אדם אחר ושאינה מפרה את חוקי מדינת ישראל. המשתמש יישא באחריות הבלעדית לכל תגובה שתפורסם ומודע לכך שפרטים אודותיו נרשמים, בהתאם למדיניות הפרטיות שלנו.

4.4. המשתמש מודע לכך שתגובות עשויות שלא להתפרסם משיקולים שונים, ושתכנים יתפרסמו בשיקול דעתנו הבלעדי.

4.5. פורומים: "נעמי" תאפשר למשתמש ליצור קשר עם משתמשים אחרים ולפרסם הודעות בכפוף לתנאים המפורטים בהסכם זה. המשתמש מצהיר כי קרא את הסעיף וכי הוא מודע להשלכות ולנזקים שעשויים להיגרם עקב הפרת הסכם זה למשתמשים אחרים ולאתר, והוא מתחייב לפצות אותנו ומשתמשים אחרים בעקבות כל נזק שיגרום בשימוש בפורומים.

4.6. הרשמה לפורומים: בכדי לפרסם הודעות, ירשם המשתמש לפורום וייתן פרטים מזהים ('פרטים אישיים') הכוללים, בין היתר, כתובת דואר אלקטרוני, טלפון, שם ומידע נוסף שיידרש מעת לעת. המשתמש מצהיר כי הפרטים שסיפק הינם נכונים ויעשה כמיטב יכולתו על מנת לשמור פרטים אלו עדכניים.

4.7. איסור שימוש מטריד או פוגעני: המשתמש לא יעשה שימוש באתר על מנת להטריד משתמשים אחרים, בין אם באמצעות שליחה בלתי פוסקת של מסרים ובין אם באמצעות שליחת מסרים פוגעניים או מטרידים.
המשתמש יעשה שימוש בתום לב בפורום; המשתמש לא יתחקה אחר משתמשים אחרים, לא יעקוב אחריהם ולא יאיים עליהם בכל צורה שהיא. המשתמש לא יאיים לחשוף את זהות המשתמשים האחרים באם אלו כותבים בעילום שם ולא יפגע בכבודם. המשתמש לא יגרום נזק לשמם הטוב, לרכושם ולגופם של משתמשים אחרים.


4.8. אחריות לפרסום ההודעות בפורום: המשתמש יהיה אחראי בלעדית לתכנים שיפרסם בפורום, ומצהיר כי ישפה את החברה בגין כל נזק שיגרם לה עקב פרסום תכנים פוגעניים או שמפרים זכויותיו של משתמש אחר. המשתמש פוטר את "נעמי" מכל אחריות לנזקים שיגרמו לו עקב פרסום הודעה על ידי צד שלישי בפורום כיוון שהוא מודע ליכולתה המוגבלת של החברה לפקח אחר שימוש בפורומים.

4.9. מחיקת הודעות: החברה תהיה רשאית להסיר הודעה בפורום לפי שיקול דעתה הבלעדי, ו"נעמי" תסיר כל הודעה בפורום באם היא נוגדת את הוראות פרק זה בהסכם.

5. זכויות יוצרים בפורום: המשתמש מקנה בזאת ל"נעמי" רישיון שימוש בלתי הדיר ומוחלט לעשות כל פעולה ביצירות שיועלו על ידו כהודעות ופרסומים בפורומים. המשתמש יעניק רישיון תוכנה ופטנט לכל פרסום שיבצע בפורום באם אלו תהיינה מוגנות בהגנות אלו, המשתמש יפטור את החברה מכל תביעה כנגדה על עשיית יצירה נגזרת, שימוש נוסף או כל שינוי של פרטי המידע.

5.1. הודעה והסרה:  בכל תוכן שאינו מובא על ידי "נעמי",  לרבות הודעות בפורומים או תגובות גולשים לכתבות (טוקבקים) יופעל הליך של הודעה והסרה על מנת לשמור על זכויותיו של המשתמש תוך איזון זכויותיהם של אחרים.  באם משתמש מוצא בפורום הודעה שעשויה לפגוע בזכויות היוצרים שלו, בשמו הטוב או מפרה את תנאי השימוש בכל צורה אחרת, יפנה ללא דיחוי לחברה ויודיע לה. מרגע שפניה תתקבל, החברה תפנה למשתמש שהעלה תכנים ותודיע לו על קיומה של התלונה ועל זהות המשתמש המתלונן. באם המשתמש שהעלה את התכנים ימנע מלהגיב, החברה תסיר את הפרסום הפוגעני; במידה ויגיב המשתמש שהעלה את התכנים כי הוא עומד מאחורי דבריו ו\או הינו בעל הזכויות בטקסט שפורסם ו\או כי הוא לא סבור שהדברים שפורסמו פוגעים במשתמש שהתלונן, תשאיר "נעמי" את התכנים באתר ותעביר למשתמש המתלונן את הדרך ליצירת קשר עם המשתמש המפרסם.

5.2. העדר אחריות על פרסומות:  "נעמי" תהיה רשאית להציג, מפעם לפעם, מודעות של צדדים שלישיים באתר לקידום ושיווק מוצרים וכן תכנים ממומנים על ידי צדדים שלישיים אשר עשויים להיות (או שלא עשויים להיות) לעניינו של המשתמש. המשתמש מודע לכך כי חלק מהכנסות החברה הינן בגין שירותים אלו ולא תהיה לו כל טענה כנגד הצגת הפרסומות. המשתמש מצהיר כי לא ישתמש בתוכנה לחסימת הפרסומות באתר על מנת לא לפגוע בהכנסות " "נעמי". עוד מצהיר המשתמש כי יפצה את החברה בעבור אבדן הכנסה עקב אי הצגת פרסומות. "נעמי" לא תהיה אחראית לתוכן המודעות שיפורסמו על ידי צדדים שלישיים ולא תהיה ערבה לטיבן. עוד לא תהיה החברה ערבה לאספקת הסחורה שתירכש בעקבות אותם פרסומים ולא תהיה החברה אחראית בכל צורה לנזק שיגרם למשתמש עקב רכישה של מוצרים בעקבות פרסומים באתר.

5.3. אינדקס אתרים ובעלי מקצוע: האתר עשוי להכיל מאגר של בעלי מקצוע ואתרים רלוונטיים. המשתמש מודע לכך שאתרים אלה עשויים להיות שלא לרוחו ו\או לא זמינים בכל עת. המשתמש מודע לכך שאין לחברה חובה לפרסם כל תוכן במאגר ושזו תפרסם בו לפי שיקול דעתה הבלעדי. המאגר מובא כמו שהוא וללא כל אחריות הנובעת מהשימוש בו.

5.4. רישום וביצוע הזמנה באתר תנאי ההרשמה: על מנת להגיב בפורום, לרכוש מוצרים או לבצע פעולות אחרות באתר יהיה על המשתמש להירשם לאתר. רשאים להירשם לאתר תושבי ישראל מגיל 16 ומעלה המחזיקים תעודת זהות תקפה.

5.5. פרטים אמתיים: המשתמש מתחייב לציין פרטים אמתיים, מדויקים ועדכניים אודותיו ל"נעמי" ויישא בכל נזק שיגרם לו ולחברה כתוצאה ממתן מידע כוזב.

5.6. שלילת השימוש: לחברה הזכות לשלול את השימוש מכלל המשתמשים, מקבוצת משתמשים או ממשתמש פרטני בכל מקרה ולפי שיקול דעתה הבלעדי. "נעמי"  תשלול את הזכות לשימוש בכל מקרה של הפרה מהותית של תנאי שימוש אלו או בהפרה חוזרת ונשנית של תנאי השימוש לאחר התראה. כל הפרה של תנאי השימוש הנוגעים לתוכן פוגעני תביא למסירת המידע על המשתמש לרשויות אכיפת החוק.

5.7. קשר: המשתמש מתחייב לשמור על תיבת הדואר שלו פנויה על מנת לקבל התראות ולהוסיף את כתובת הדואר האלקטרוני 

naomigalleryinfo@gmail.com

 לספר הכתובות שלו על מנת למנוע העברה של דואר מהאתר לתא דואר הזבל.
"נעמי" לא תהיה אחראית באם הודעה שנשלחה למשתמש באמצעות הדואר האלקטרוני לא תגיע ליעדה מסיבה זו או אחרת, ומתחייבת לשמור עותקים של הודעות השירות לכלל המשתמשים בעמוד פרטי למשתמש באתר.

5.8. בזמן ההרשמה לאתר, ניתן להירשם לקבלת ניוזלטר באמצעות האימייל. אם בשלב כל שהוא המשתמש התחרט – יוכל להסיר את שמו מרשימת התפוצה באימייל

naomigalleryinfo@gmail.com

5.9. פעולת הרכישה מותנית בהמצאות הפריט במלאי. במקרה והפריט אזל, גם אם עדיין מופיע כקיים באתר, "נעמי" לא תהיה מחויבת במכירתו ואספקתו. במקרה זה "נעמי" תחזיר למשתמש את מלוא הסכום ששולם או תבטל את החיוב אם בוצע. במקרה זה, לאחר החזרת התשלום, לא תהיה למשתמש שום טענה או תביעה לחברה.

6. מכירות: האתר עשוי לאפשר למשתמשים, מעת לעת, לרכוש מוצרים המופיעים בו. כמו כל מסחר אחר המבוצע באינטרנט או בכל מקום אחר, יש על המשתמש לנקוט משנה זהירות ולוודא כי תנאי המכירה מובהרים לו.

בכל מקרה בו מצוין בעמוד המכירה מידע הנוגד את המפורט בהסכם זה, הוא יגבר על הסכם זה.

6.1. על המשתמש להקפיד על מילוי מדויק של כל הפרטים-  הנדרשים באתר – בהרשמה ובמילוי הזמנה. במקרה שימסור המשתמש פרטים שגויים "נעמי" לא תוכל לערוב שהמוצרים יגיעו ליעדם. במקרה של החזרה עקב פרטים לא נכונים, יחויב הלקוח בדמי המשלוח.

6.2. מחירים: המחירים המופיעים באתר הינם המחירים בהם ימכרו המוצרים; לעיתים, לצד מחירים אלו עשויים להופיע מחירים נוספים לרבות “מחיר השוק” ו-”מחיר מחירון". מחירי המוצרים כוללים מע"מ על פי הדין. מחירים אלו משקפים בחינה של צוות החברה של מוצרים דומים במקומות אחרים. אין מחירים אלו מהווים מדד מחייב כלשהוא והמשתמש מתחייב לבצע בעצמו בחינה לגבי מחירי המוצרים הנרכשים. למען הסר ספק, אלא אם נאמר אחרת, אין  המחירים באתר מהווים הצהרה כי מחיר זה הינו המחיר הזול ביותר בו נמכר המוצר או כי לא ניתן להשיג את המוצר במחיר נמוך מהמחירים המצוינים בו. מבצעים ושוברי הנחה חלים על כל הפריטים באתר מלבד אלו שב-sale.

6.3. התמונות להמחשה בלבד: המוצרים המופיעים מכילים מפרט טכני ו\או מעשי וכן תמונות. התמונות המופיעות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות את החברה. המוצרים המשווקים עשויים להיות שונים מתמונות אלו, לרבות בצבעם, בצורתם או בכל דרך אחרת. למען הסר ספק, המפרט הכתוב הינו המפרט המחייב (לדוגמא, משקל, גודל, גובה ועוד).

6.4. המלצות על מוצרים: למשתמשים תינתן הזכות להגיש לעיון החברה חוות דעת וסקירות על מוצרים הנמכרים באתר. החברה תבחן חוות דעת אלו ותחליט, על פי שיקול דעתה הבלעדי, האם לפרסמן. המשתמש יהיה אחראי בלעדית לכל חוות דעת שיכתוב ומקנה בזאת רישיון בלתי הדיר לחברה לעשות שימוש בהן למטרות קידום עסקי החברה או לכל מטרה אחרת. חוות הדעת לא יכילו תכנים פוגעניים ולא יפרו את זכויותיהם של צדדים שלישיים.

6.5. מכירות רגילות: אלא אם צוין אחרת, לכל מוצר קיים דף אינטרנט בו ניתן לראות מפרט מלא, תמונות, המלצות גולשים. חלק מהמוצרים עשויים להימכר על ידי תשלום מחיר נקוב וחלק אחר עשוי להימכר בצורה של מכירה פומבית, הכול לפי הסכם זה.

6.6.  הגשת הצעה לרכישה: על מנת להגיש הצעה לרכישה תידרש למלא פרטים מסוימים, לרבות כתובת המשלוח ופרטי כרטיס האשראי של המשתמש. ללא מילוי פרטים אלו לא תשוכלל עסקה והחברה לא תוכל לספק למשתמש את הסחורה. המשתמש יהיה אחראי בלעדית על כל תקלה שתמנע את הגשת ההצעה ו\או תגרום להגשות חוזרות. בכל מקרה בו המשתמש חושש שלא הוגשה הצעתו , עליו  ליצור קשר עם הנהלת האתר בכתובת

naomigalleryinfo@gmail.com

6.7. רכישות קבוצתיות: רכישה קבוצתית היא הצעה למכירה של מספר פריטים קבוע במחיר נמוך מהמחיר הרגיל בו המוצר נמכר באתר. המכירה מותנית בכך שעד למועד נקוב ירשמו מספר קבוע של משתמשים המעוניינים לרכוש את המוצר; רק לאחר הרשמתם, כל הנרשמים יזכו לרכוש את המוצר במחיר זה.

6.8. מכירה ליחידים בלבד: השימוש במערכת המסחר ורכישת מוצרים מיועדת לשימוש אישי בלבד. אין לרכוש כמויות סיטוניות ואין לעשות כל שימוש במוצרים שנרכשו ברכישה קבוצתית למטרות מכירתם מחדש אלא בתוך 90 ימים מהיום שבהם הם נרכשו. כל משתמש זכאי לרכוש מוצר אחד בכל רכישה קבוצתית ולא יותר מכך.

6.9. תנאי ביטול: במידה ולא ירשמו מספר הרוכשים הקבוע בדף המכירה, תהיה החברה רשאית לבטל את המכירה. כלומר, אם חמישים רוכשים היו דרושים על מנת לרכוש מוצר כלשהוא בהנחה של  30%, לא יימכר המוצר כלל לאף אחד מהמצעים וכל ההזמנות יבוטלו. המציעים יקבלו הודעה על ביטול הזמנתם בדואר אלקטרוני ויהיו רשאים להזמין מוצרים שונים.

7. מלבד תנאים אלו, על כל רכישה קבוצתית יחולו התנאים של רכישה רגילה באתר.

7.1. קופונים: באפשרות המשתמש לממש קופונים וירטואליים שיונפקו על ידי החברה לשימוש באתר. בכל מקרה אין להשתמש ביותר מקופון אחד במהלך רכישה אחת ואין להשתמש בקופון יותר מפעם אחת. קופון שיינתן למשתמש מכיל מספר מזהה ומחייב. לא יהיה ניתן להשתמש בקופונים על מנת לשלם על דמי משלוח.

7.1. מלאי: החברה תהיה רשאית, במידה והמוצר שהמשתמש הזמין לא זמין  במלאי או שקיים קושי של ממש להזמינו, לעכב את מועד המשלוח, לבטל את ההזמנה או לספק למשתמש מוצר חלופי בעל מפרט דומה או זהה, והכול בתיאום עם המשתמש ולאחר שהביע את הסכמתו לקבלת מוצר חלופי.

7.2. הנחות: החברה תהיה רשאית, אך לא חייבת, להקנות הנחה מסוימת למשתמשים מסוימים או לסוג מסוים של משתמש, כמו גם לתת לו הטבות שונות. אין במתן הטבות מסוג זה כדי להבטיח כי בעתיד יהיה זכאי להטבות אלו.

7.3. ביטולים והחזרות: המשתמש רשאי לבטל כל מכירה שתבוצע באתר בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר בכפוף לכך שהמוצר נמצא באריזתו המקורית ולא נפתח. במקרה של ביטול עסקה לאחר חיוב, יחויב המשתמש בדמי ביטול בסך 5% מן העסקה המקורית או 100 ש"ח – הנמוך בינהם . החזר כספי יתבצע עבור המוצר עצמו ולאחר החזרתו באריזתו המקורית, למחסן "חפצים" ורק לאחר שעבר בדיקה שהוא תקין. משלוח הפריט המוחזר על חשבון הלקוח. על כל פריט מוחזר להיות באריזתו המקורית וללא כל פגם. "חפצים" הינה בעלת שיקול דעת בלעדי בנושא מצב הפריטים שהוחזרו. ההחזרות למחסן החברה, במושב גינתון, בתאום טלפוני מראש. לא ניתן להחזיר פריט  שנעשה בהתאמה אישית. זכות הביטול אינה עומדת בעינה לגבי טובין פסידים, קניין רוחני, תוכנת מחשב, שירותים וטובין שהותאמו במיוחד למען העסקה. לא יינתן זיכוי על דמי המשלוח.

7.4. ביטול על ידי האתר:"נעמי" רשאית לבטל כל מכירה באחד מהמקרים הבאים: (1) התרחשה תקלה טכנית שפגמה בהליך הרכישה (2) טעות סופר בתנאי המכירה הובילו למצב בו המכירה אינה כדאית כלכלית (3) כוח עליון, פעולות איבה או טרור (4) העדרו של המוצר מהמלאי (5) בכל מקרה בו מתקיים חשש של ממש כי הרכישה בוצעה בניגוד לתקנון זה או בניגוד לחוק.

7.5. תנאי משלוח: לכל מוצר יקבעו תנאי המשלוח בנפרד, לרבות זמן האספקה ומועדי האספקה. המשתמש יוכל לבחור, בכל הזמנה, בין איסוף המוצר הנרכש ממחסן החברה לבין משלוח המוצרים לביתו, באמצעות משלוחים מדלת לדלת ע"י חברת דואר ישראל. בכל מקרה של עיכובים הנובעים מהתנהלות חברות המשלוחים , שביתות, אסונות טבע ואירועים ביטחוניים –  החברה אינה אחראית לעיכוב. המשלוחים יבוצעו לכל מקום בארץ ראה בהמשך פירוט ישובים שיש לתאם מראש במשרד. מועדי האספקה הנ"ל לא כוללים כמובן פריטים שאזלו מן המלאי.

7.6. דמי משלוח: עלות המשלוח (למוצרים התואמים את מכסת הנפח והמשקל) הינה 45 ש״ח דרך חברת ״דואר ישראל״ – דואר שליחים.
המשתמש יוכל לאסוף הזמנתו, שאושר התשלום עליה, ע"י החברה, במחסן החברה , בתיאום מראש עם החברה.

7.7. רכישה: הרכישה תבוצע בצורה מאובטחת על ידי מערכת Tranzilla. במקרים מסוימים עשויה להתבצע רכישה באמצעות סליקה ידנית; במקרים אלו תעשה "נעמי" שימוש בפרטי כרטיס האשראי של המשתמש במסוף הסליקה במשרדי החברה. במקרים מסוג זה המשתמש לא יקבל אישור מידי על ביצוע העסקה, אלא ימתין עד לקבלת הודעת דואר אלקטרוני מהחברה למחרת היום.

7.8. רכישה באמצעות טלפון: המשתמש יהיה רשאי, באם יחפוץ לעשות כן, לסמן בהזמנתו כי הוא מעוניין לספק את פרטי התשלום באמצעות שיחה טלפונית עם נציג החנות.

7.9. תשלומים וריבית: "נעמי"רשאית, אך לא חייבת, לקבוע מדיניות לתשלום עבור מוצרים בשיעורים חודשיים וכן לגבות ריבית עבור עסקאות אלו. חשוב לציין, אלא אם נאמר אחרת, המחיר עבור מוצרים באתר הינו על בסיס מזומן ותשלום אחד בלבד. ברכישה בסכום העולה על 500 ש"ח ניתן לשלם ב-4 תשלומים ללא ריבית. בכל תשלום יכול המשתמש לשלם בעסקת קרדיט.

8. פרטיות- מאגר מידע, ניהולו: המשתמש מודע לכך שפרטים אישיים נאגרים  על ידי "נעמי" ושפרטים אלו עשויים להיחשב 'מידע רגיש' לפי חוק הגנת הפרטיות. אשר על כן, מנהלת "נעמי" מאגר מידע בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התש מ"א – 1981. כל משתמש רשאי לעיין במידע עליו במאגר בעצמו, על ידי אפוטרופוס שלו או על ידי בא-כוחו בהתאם לסעיף 13 לחוק הגנת הפרטיות.

8.1. בקשה לעיון במידע תוגש בדואר אלקטרוני לממונה על אבטחת מידע בכתובת naomigalleryinfo@gmail.com

8.2. דיוור ישיר: מאגר המידע המכיל מידע אישי עשוי לשמש לדיוור ישיר, בין אם באמצעים אלקטרונים ובין אם באמצעים מוחשיים. על ידי הרשמה לאתר, המשתמש מקנה בזאת את הסכמתו המפורשת לקבלת תוכן שיווקי בדיוור ישיר על ידי "נעמי"; במידה ויחפוץ המשתמש להפסיק את משלוח הדיוור הישיר, יפנה לחברה בכתב בכתובת naomigalleryinfo@gmail.com ויבקש את הפסקת הדיוור.

8.3. עוגיות ומידע על התנהגות גולשים: "נעמי" עשויה לשמור עוגיות (Cookies) על מנת לזהות את המשתמש ולאפשר מסחר אלקטרוני. עוגיות אלו עשויות לכלול, בין היתר, מידע פרטי על הגולש ואת פרטי החשבון שלו באתר. באם המשתמש ירצה למחוק עוגיות אלו, עליו לעשות כן על ידי גלישה לעמוד הגדרות הדפדפן: כלים >> אפשרויות אינטרנט ולחיצה על "מחק עוגיות". "נעמי", כמו כן, שומרת מידע על העמודים באתר להם גלש המשתמש.

8.4. שירותי צד שלישי: "נעמי" עשויה לעשות שימוש בשירותי צד שלישי להם מדיניות פרטיות נוספת השונה ממדיניות זו.

8.5. נתוני אשראי: "נעמי" שומרת מידע על עסקאות העבר של המשתמש, לרבות רכישותיו בעבר, חיפושיו ועוד ועשויה להשתמש במידע זה על מנת להגדיר העדפות אישיות של המשתמש ולהציע לו שירות טוב יותר, כמו גם לעקוב אחר רכישות עבר ולנסות למנוע זיופים ועבירות אחרות.

"נעמי" מתחייבת שלא להעביר פרטי כרטיס האשראי  לצד ג.


8.6. עיון במידע: בכל עת, ועל פי בקשת המשתמש, תהיה לו הזכות לבקש מ"נעמי" את המידע האגור אודותיו, וזאת במידה ויזדהה מול "נעמי"בצורה משביעת רצון. במידה והפרטים המופיעים אודותיו במאגר המידע אינם נכונים, תהיה לו הזכות המלאה לתקנם.

8.7. מחוז שיפוט:  כל טענה הנוגעת להסכם זה, ביצועו, פרשנותו או אכיפתו על סכום הנמוך מ50,000 ש"ח תובא לבוררות על ידי בורר מוסכם בין הצדדים הבקי בדיני הסחר האלקטרוני, צרכנות ודיני החוזים. הבורר יהיה כפוף לדין המהותי אך לא לסדרי הדין ודיני הראיות, פסק הבורר יהיה מנומק ומגובה בראיות. במידה והצדדים לא יגיעו להסכמה לגבי זהות בורר, ימנה מנכ"ל המועצה הישראלית לצרכנות בורר מוסכם שיפסוק עבור הסכסוך. במידת האפשר הבוררות תנוהל מיום ליום והבורר יהיה מוסמך להוציא צווים זמניים, לזמן עדים ולקבוע את שכרם. בכל סכסוך מעל לסכום של 50,000 ש"ח, הסמכות הבלעדית תהיה לבית המשפט במחוז [ת"א].

8.8. ייפוי כוח למסירת פרטים במקרה של שימוש חורג – בכל מקרה של הפרת תנאי השימוש, בין היתר על מנת  להטריד, לפגוע או להתחקות אחרי משתמש או לעבור על דיני מדינת ישראל בכל דרך אחרת, נותן בזאת המשתמש ייפוי כוח בלתי חוזר ל"נעמי" לפנות לבעל רישיון הבזק אליו מנוי המשתמש לקבלת פרטיו על מנת לנהל תובענה אזרחית או חקירה פלילית כנגדו.

התקנון נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות אך מתייחס לשני המינים כאחד.